Er bogføring en ørkenvandring for dig?

De fleste der starter egen virksomhed føler tit, at de administrative byrder, herunder den daglige bogføring, er en hindring for drive virksomhed. Men vi er nogle, der synes, at det administrative også godt kan være en spændende udfordring.

Udfra det tankesæt har vi i efteråret 2017 startet Bogføring Syd, som et tilbud til mindre erhvervsdrivende. Vi er beliggende i Sønderjylland, nærmere bestemt i Bov, der ligger ved den dansk/tyske grænse, men den store udbredelse af gode IT-baserede værktøjer gør, at vi gerne løser opgaver for virksomheder andre steder i landet også.

Synes du bogføring er en ørkenvandring af de store og ønsker du hjælp til denne opgave, så vil vi gerne opfordre dig til at kontakte os. Skriv/ring til os på info@bogforingsyd.dk, telefon 20 30 19 90, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe dig med at få sandet ud af skoene.