På pressemødet i Finansministeriet onsdag den 18. marts 2020, blev der fremlagt en række tiltag for selvstændige, som oplever store fald i omsætningen:

  • Punkt 1: Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30 procent nedgang i omsætningen som konsekvens af coronavirus, kan blive kompenseret.
  • Punkt 2: Kompensationen fra staten er 75 procent af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kroner per måned. Den kan udgøre op til 34.500 kroner per måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.
  • Punkt 3: Den selvstændige eller erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end ti fuldtidsansatte.

Det er følgende model for kompensation af udgifter, som de vil forhandle med Folketingets partier:

  • Punkt 1: Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation.
  • Punkt 2: Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 procent).
  • Punkt 3: Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 procent.
  • Punkt 4: Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.
  • Punkt 5: Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Kilde: nyheder.tv2.dk