Historien om debet og kredit

Historien om debet og kredit

Det regnskab, som du skal lave hviler på bogføringen. De fleste steder baseres det på det dobbelte bogholderi, der tilskrives den italienske munk Luca de Pacioli, der i 1494 udgav en afhandling, der beskrev logikken og principperne i det dobbelte bogholderi. Der er ikke sket de store banebrydende ændringer siden Luca de Pacioli beskrev det dobbelte bogholderi. Det eneste banebrydende, der er sket er, at regnskabet er kommet over på en IT-platform. Så man må sige, at det er sgu meget godt gået, at man kan udvikle en regnskabsmetode, der holder i -…Læs mere →
Er bogføring en ørkenvandring for dig?

Er bogføring en ørkenvandring for dig?

De fleste der starter egen virksomhed føler tit, at de administrative byrder, herunder den daglige bogføring, er en hindring for drive virksomhed. Men vi er nogle, der synes, at det administrative også godt kan være en spændende udfordring. Udfra det tankesæt har vi i efteråret 2017 startet Bogføring Syd, som et tilbud til mindre erhvervsdrivende. Vi er beliggende i Sønderjylland, nærmere bestemt i Bov, der ligger ved den dansk/tyske grænse, men den store udbredelse af gode IT-baserede værktøjer gør, at vi gerne løser opgaver for virksomheder andre steder i landet også. Synes du…Læs mere →